Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tko određuje biračka mjesta?

Biračka mjesta igraju ključnu ulogu u izbornom procesu u Hrvatskoj. Međutim, mnogi se pitaju tko određuje njihovu lokaciju i kako se provjerava njihova valjanost.

Tko određuje biračka mjesta?

Biračka mjesta određuje Državno izborno povjerenstvo (DIP) u skladu s propisima izbornog zakonodavstva. DIP donosi odluke o lokacijama biračkih mjesta u suradnji s lokalnim izbornim povjerenstvima koja se nalaze u gradovima i općinama širom Hrvatske.

Kako se provjerava valjanost biračkih mjesta?

Prije nego što se odluka o lokaciji biračkih mjesta donese, DIP provodi opsežne konzultacije sa svim relevantnim stranama kako bi se osiguralo da biračka mjesta budu odabrana na način koji je pravedan i transparentan. Lokalna izborna povjerenstva provjeravaju svaku lokaciju biračkog mjesta prije nego što je službeno izabrana za korištenje.

Također se osigurava da se svaki korak izbornog procesa odvija pred očima javnosti i izbornih promatrača. Ovo uključuje postavljanje izbornih promatrača na biračka mjesta koji osiguravaju poštivanje izbornih pravila i propisa.

Na koji su način uređeni birački odbori?

Birački odbori izravno provode glasovanje birača na biračkim mjestima, osiguravaju pravilnost i tajnost glasovanja te zbrajaju rezultate glasovanja na biračkom mjestu. Članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima.