Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Registar birača Republike Hrvatske

Registri birača su popisi osoba koje imaju pravo glasa na određenim izborima. Oni se obično vode po službenoj dužnosti za svaki grad ili općinu, a nadležno tijelo županije ili grada vodi dio registra za područje za koje je ustrojeno kao povjereni posao državne uprave. Registri se sastoje od evidencije državljana koji imaju prebivalište u toj zemlji, državljana koji nemaju prebivalište u toj zemlji, te državljana drugih država koji ostvaruju pravo glasa u toj zemlji.

Svoj upis u registar birača možete provjeriti na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave. Za to će vam biti potreban OIB ili MBG broj. Registar birača nalazi se na poveznici https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/

U predviđena polja unesite svoj OIB ili MBG, prezime te prepišite kontrolni tekst, pritom pazeći na velika i mala slova. Pritiskom na gumb TRAŽI iz registra birača dobit ćete informacije o pripadajućoj mjesnoj samoupravi te nadležnom uredu. Podaci o nadležnom uredu također sadrže i podatke o adresi ureda, telefonskim brojevima za kontakt te radnom vremenu.

Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača podnose se nadležnom uredu tijekom cijele godine. U vrijeme raspisanih izbora zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora. Biračka mjesta za raspisane izbore određuju nadležna izborna povjerenstva u rokovima utvrđenim izbornim zakonima. Adresu biračkog mjesta na kojem će glasovati, građani će pronaći nakon određivanja biračkih mjesta.