Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Prijevremeni lokalni izbori

Prijevremeni lokalni izbori su izbori koji se raspisuju u slučajevima kada mandat predstavničkog tijela ili općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana prestaje zbog raspuštanja ili razrješenja. Vlada Republike Hrvatske može raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana u situaciji kada u roku koji je propisan zakonom ne bude donesen proračun ili odluka o privremenom financiranju. Ovo se događa na prijedlog središnjeg tijela državne uprave koji je nadležan za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izbori se potom moraju održati u roku od 90 dana od dana raspuštanja ili prestanka mandata.

Od nedavnih primjera, možemo izdvojiti prijevremene izbore za gradonačelnika Splita u lipnju 2022. U ovom slučaju, prijevremeni izbori u Splitu su se održali nakon nešto više od godinu dana od redovitih, zbog ostavke gradonačelnika Ivice Puljka, njegovih zamjenika te 20 vijećnika Gradskog vijeća. U drugom krugu takvih, prijevremenih izbora, kandidat Centra za gradonačelnika Splita Ivica Puljak je po drugi put izabran za gradonačelnika. Osvojio je 27.496 glasova, a nestranački kandidat HDZ-a i HSS-a Zoran Đogaš osvojio je 13.243 glasa. Prijevremene izbore u 2022. također su održale Općina Gradina, za članove Općinskog vijeća, te Općina Starigrad za općinskog načelnika. Ova situacija pokazuje kako su prijevremeni izbori važan dio demokratskog procesa u Hrvatskoj, omogućavajući građanima da izaberu svoje lokalne lidere u slučajevima kada mandat postoji prije isteka roka.

Prijevremeni lokalni izbori raspisuju se na identičan način kao i redoviti lokalni izbori. Državno izborno povjerenstvo poziva medije da obavijeste birače koji imaju aktivno i pasivno biračko pravo na izborima da provjere jesu li upisani u registar birača te da provjere točnost podataka u registru birača. Državno izborno povjerenstvo propisuju obvezatne upute, kao i obrasce za postupak kandidiranja i imenovanje članova izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora.