Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kome se obratiti ako birač ne može izaći na biračko mjesto?

Na lokalnim izborima birači mogu glasovati samo u svom mjestu prebivališta te nije moguće glasovanje u nekom drugom mjestu izvan mjesta prebivališta, bilo na području Republike Hrvatske, bilo u inozemstvu.

Je li na lokalnim izborima moguće glasovati izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu?

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto i želi glasovati na adresi gdje se na dan izbora nalazi, a ta je adresa u obuhvatu biračkog mjesta kojem pripada prema mjestu svog prebivališta, o tome treba obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor kojem pripada prema mjestu svog prebivališta do 12:00 sati na dan održavanja izbora, te će moći glasovati u mjestu gdje se na dan izbora nalazi.

Kome se birač treba obratiti ako nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto i želi glasovati u mjestu gdje se na dan izbora nalazi?

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto i želi glasovati na adresi gdje se na dan izbora nalazi, a ta je adresa u obuhvatu biračkog mjesta kojem pripada prema mjestu svog prebivališta, o tome treba obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor kojem pripada prema mjestu svog prebivališta do 12:00 sati na dan održavanja izbora, te će moći glasovati u mjestu gdje se na dan izbora nalazi.

Na koji je način omogućeno glasovanje biraču koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati?

Birač koji zbog kakve tjelesne mane (sljepoća, slabovidnost, oštećenje gornjih ekstremiteta ili druga oštećenja koja mu onemogućavaju samostalno glasovanje) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom pismenom osobom koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste odnosno redni broj ispred imena i prezimena kandidata za kojeg birač glasuje.