Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Koliko zastupnika biramo za Europski parlament?

Od 6. do 9. lipnja 2024. oko 373 milijuna Europljana bit će pozvano na birališta kako bi izabrali 720 članova sljedećeg saziva Europskog parlamenta.

O broju zastupnika svake zemlje odlučuje se prije svakih izbora i temelji se na načelu opadajućeg razmjera, što znači da svaki zastupnik iz zemlje s većim brojem stanovnika predstavlja više ljudi od zastupnika iz zemlje s manjim brojem stanovnika. Najmanji broj zastupnika svake zemlje je šest, a najveći 96.

Ovo je broj zastupnika koji će biti izabrani u svakoj zemlji na europarlamentarnim izborima 2024.:

 • Njemačka: 96
 • Francuska: 81
 • Italija: 76
 • Španjolska: 61
 • Poljska: 53
 • Rumunjska: 33
 • Nizozemska: 31
 • Belgija: 22
 • Grčka: 21
 • Češka: 21
 • Švedska: 21
 • Portugal: 21
 • Mađarska: 21
 • Austrija: 20
 • Bugarska: 17
 • Danska: 15
 • Finska: 15
 • Slovačka: 15
 • Irska: 14
 • Hrvatska: 12
 • Litva: 11
 • Slovenija: 9
 • Latvija: 9
 • Estonija: 7
 • Cipar: 6
 • Luksemburg: 6
 • Malta: 6

Foto: Pexels