Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Koga biramo na lokalnim izborima?

Lokalni izbori u Hrvatskoj su izbori na kojima se biraju lokalni dužnosnici i tijela, kao što su gradonačelnici, župani, gradski i općinski vijećnici te njihovi zamjenici. Oni se održavaju jednom u četiri godine, a raspisivanje izbora određuje se Zakonom o izboru i imenovanju gradonačelnika, župana, gradskih i općinskih vijeća te predsjednika gradske i općinske skupštine. U slučajevima kada mandat predstavničkog tijela prestaje zbog raspuštanja ili razrješenja, održavaju se prijevremeni lokalni izbori.

U Hrvatskoj trenutno postoji ukupno 425 izbornih jedinica na lokalnoj razini. To uključuje gradove i općine u kontinentalnom dijelu Hrvatske, te gradove i općine na otocima. Izborna jedinica se određuje prema granicama grada ili općine, a granice se definiraju Zakonom o lokalnoj samoupravi. Ukoliko se promijene granice grada ili općine, tada se mijenja i izborna jedinica, što se obično događa povodom izmjena u administrativnoj podjeli države.

Lokalni izbori u Hrvatskoj su dvostupanjski izbori, što znači da se u prvom krugu biraju kandidati za gradonačelnike, župane i vijećnike, a u drugom krugu se određuje pobjednik izbora. Drugi krug se održava ako niti jedan kandidat u prvom krugu nije osvojio najmanje 50% + 1 glas.

Podnošenje kandidature

Na lokalnim izborima u Hrvatskoj, kandidacijske liste i kandidate mogu predlagati političke stranke, koalicije političkih stranaka i nevladine udruge. Kandidacijske liste i kandidate mogu također predlagati građani preko takozvanih “nezavisnih lista”. Prema Zakonu o izboru i imenovanju gradonačelnika, župana, gradskih i općinskih vijeća te predsjednika gradske i općinske skupštine, da bi se kandidacijska lista ili kandidat mogli predložiti na lokalnim izborima u Hrvatskoj, trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Kandidacijska lista ili kandidat moraju imati podršku najmanje 100 građana za kandidacijsku listu ili najmanje 50 građana za pojedinačnog kandidata.
  • Kandidati na kandidacijskim listama moraju biti punoljetni građani Republike Hrvatske.
  • Kandidati ne smiju biti pravomoćno osuđeni za kazneno djelo ili djelo protiv pravde.
  • Kandidati ne smiju imati neispunjenu obvezu plaćanja poreza ili drugih davanja.

Kandidacijska lista ili kandidat moraju također predati odgovarajuće dokumente i potpisane obrasce u izbornoj pisarnici u propisanom roku. Više detalja o postupku predlaganja kandidacijskih lista i kandidata na lokalnim izborima u Hrvatskoj možete pronaći u Zakonu o izboru i imenovanju gradonačelnika, župana, gradskih i općinskih vijeća te predsjednika gradske i općinske skupštine.

Lokalni izbori 2021.

Na posljednjim lokalnim izborima u Hrvatskoj, održanim u svibnju 2021. godine, sudjelovalo je ukupno 24 političke stranke i nevladine udruge. Među sudjelujućim strankama bile su i stranke sa dugogodišnjim političkim stažem, kao što su HDZ, SDP i HNS, te stranke koje su se pojavile relativno nedavno, kao što su Možemo!, Orah i slično. Na izborima su se također pojavile i nezavisne liste, čiji su kandidati se predstavljali bez podrške političkih stranaka.

Izlaznost birača na lokalne izbore u Hrvatskoj u 2021. godini iznosila je oko 57%. To znači da je oko 57% upisanih birača izašlo na izbore i glasalo za svoje favorite.