Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kako se na biračkom mjestu utvrđuje identitet birača?

Svaki birač koji želi pristupiti glasovanju na biračkom mjestu mora se prethodno identificirati u pravilu pomoću osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole ili koje druge javne isprave s fotografijom, na osnovi koje se može nedvojbeno utvrditi identitet birača.

Što ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača?

Ako birač na dan izbora pristupi glasovanju na biračkom mjestu određenom prema njegovom prebivalištu, a birački odbor utvrdi da birač nije naveden u izvatku iz popisa birača za to biračko mjesto, birački odbor neće mu dozvoliti glasovanje, već će ga uputiti u najbliže upravno tijelo županije gdje može pribaviti potvrdu za glasovanje (tzv. plava potvrda). Nakon što pribavi potvrdu za glasovanje, birač se može vratiti na svoje biračko mjesto, predati potvrdu za glasovanje biračkom odboru te ostvariti svoje biračko pravo odnosno glasovati.