Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Kada se održavaju izbori za Europski parlament?

Izbori za Europski parlament definiraju se u skladu s Lisabonskim ugovorom. On navodi da se moraju održavati svake četiri godine a točniji rokovi se određuju u okviru pravila koje donosi Europski parlament i Vijeće Europske unije. Lisabonski ugovor također sadrži pravila o tome tko ima pravo glasovati i biti izabran za Europski parlament, te pravila o organizaciji i provedbi izbora. U ovom trenutku, izbori za europski parlament mogli bi se održati u svibnju 2024. godine. Ovo će biti deseti parlamentarni izbor od prvih izbora izravno 1979. godine, te prvi izbori za Europski parlament nakon Brexita

Prvi izbori za Europski parlament u Hrvatskoj održali su se 2013. godine. To je bilo prvo izborno sudjelovanje Hrvatske u Europskom parlamentu nakon što je Hrvatska postala članicom Europske unije 1. lipnja 2013. godine. Trenutačni hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu su : Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Marijana Petir, Tomislav Sokol, Biljana Borzan, Nikola Vuljanić, Tonino Picula, Drago Prgomet i Andrija Mandić.

Reforma izbornog sustava

Izbori za Europski parlament su važni događaj koji omogućava svim građanima EU-a da imaju glas u političkom smjeru EU-a. Izbori također utječu na odnose između institucija unutar EU-a. Još nije određen točan datum izbora, ali bi se morali održati u periodu od četiri dana, od četvrtka do nedjelje, unutar kojeg svaka članica može odrediti svoj dan izbora. Neki bi željeli da se datum izbora premjesti ranije, na primjer, tokom tjedna u kojem je Dan Europe – 9. svibnja. Ovo bi pomoglo u smanjenju pritiska na EP-u da što brže odobri kandidate za novi Europski parlament i pomoglo bi u definiranju radnog programa. Trenutni izborni sustav sastoji se od 27 zasebnih nacionalnih izbora, u kojima svaka članica ima fiksni broj mjesta. Razmatraju se prijedlozi reforme izbornog sustava.

Zašto glasati na EU izborima?

Na europskim izborima birate zastupnike koji će predstavljati vaše interese u EU-u. Ovi zastupnici ne samo da utječu na donošenje novih zakona, već i glasaju o trgovinskim sporazumima, nadziru rad drugih institucija EU-a, te odlučuju o trošenju novca EU-a. Oni također mogu pokrenuti istrage o određenim pitanjima. Glasajući na izborima, sudjelujete u odlučivanju o budućnosti Europe i dajete legitimitet Europskom parlamentu da obavlja svoje dužnosti. Izbori se održavaju svakih pet godina i predstavljaju najveće transnacionalne izbore na svijetu. Nakon izbora, Parlament glasa o izboru novog predsjednika Europske komisije i imenovanju svih povjerenika. Odaziv birača na posljednjim izborima je porastao, a prosjek EU-a je iznosio više od 50%.