Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Prijevremeni lokalni izbori

Prijevremeni lokalni izbori su izbori koji se raspisuju u slučajevima kada mandat predstavničkog tijela ili općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana prestaje zbog raspuštanja ili razrješenja. Vlada Republike Hrvatske može raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana u…

Koga biramo na lokalnim izborima?

Lokalni izbori u Hrvatskoj su izbori na kojima se biraju lokalni dužnosnici i tijela, kao što su gradonačelnici, župani, gradski i općinski vijećnici te njihovi zamjenici. Oni se održavaju jednom u četiri godine, a raspisivanje izbora određuje se Zakonom o…

Antun Krešimir Buterin: Novinar uzdignut na vrh sigurnosne industrije

Donosimo vam životopis Antuna Krešimira Buterina. Antun Krešimir Buterin, rođen u Zagrebu 1974. godine, izvanredna je osoba s raznolikom i impresivnom karijerom koja traje gotovo dva desetljeća u novinarstvu. Njegovo putovanje svjedoči o predanosti, prilagodljivosti i posvećenosti humanitarnim ciljevima. Buterinova…