Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Gdje glasaju birači na izborima?

Na izborima u Hrvatskoj 2024. godine, birači će imati priliku izabrati svoje predstavnike u Europskom parlamentu, Hrvatskom saboru i na predsjedničkim izborima. No, gdje će se birači moći glasati?

Birač koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj biračko pravo na navedenim izborima ostvaruje u pravilu glasovanjem na biračkom mjestu na području Republike Hrvatske određenom prema njegovom prebivalištu.

Ako se birač s prebivalištem na području Republike Hrvatske na dan održavanja izbora zatekne na području Republike Hrvatske, ali izvan mjesta prebivališta ili u inozemstvu, biračko pravo može ostvariti:

  1. izvan mjesta prebivališta, na biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je uredu državne uprave, neovisno o mjestu upisa u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za privremeni upis te mu je isti odobren;
  2. na biračkom mjestu određenom u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio zahtjev za prethodnu registraciju te mu je ista odobrena;
  3. na bilo kojem biračkom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu na čijem području se birač zatekne na dan održavanja izbora, ako je nadležnom uredu državne uprave, u kojem je upisan u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, podnio odgovarajući zahtjev te mu je iznimno izdana potvrda za glasovanje izvan mjesta prebivališta (tzv. žuta potvrda), bez navođenja mjesta boravka na dan izbora.

Birač koji nema prebivalište na području Republike Hrvatske biračko pravo ostvaruje na biračkom mjestu određenom u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Kako se određuju biračka mjesta?

Biračka mjesta određuju se na razini izbornih jedinica. Za Europski parlament, Hrvatski sabor i predsjedničke izbore, Hrvatska je podijeljena u izborne jedinice prema geografskom području.

Kako bi se osiguralo da sva biračka mjesta budu pristupačna i lako dostupna biračima, izborne jedinice se dalje dijele na manje jedinice, a biračka mjesta se određuju na temelju broja birača u svakoj od tih manjih jedinica. Biračka mjesta moraju biti smještena u zgradama koje su pristupačne osobama s invaliditetom i moraju biti dovoljno prostrana kako bi primila sve birače.

Gdje se mogu pronaći informacije o biračkim mjestima?

Informacije o biračkim mjestima bit će objavljene na službenim internetskim stranicama Državnog izbornog povjerenstva. Tamo će birači moći pronaći popise biračkih mjesta, kao i informacije o tome gdje se nalaze i kada će biti otvorena.

Birači također mogu dobiti informacije o biračkim mjestima od lokalnih ureda Državnog izbornog povjerenstva, općina i gradova u kojima žive.