Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Biljana Borzan: Liječnica, političarka i braniteljica prava potrošača

Donosimo vam životopis Biljane Borzan.

Biljana Borzan je hrvatska političarka, liječnica i članica Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP). Rođena je 29. studenog 1971. godine u Osijeku, gdje je pohađala osnovnu i srednju školu te Medicinski fakultet, gdje se specijalizirala za sportsku i radnu medicinu. Borzan je članica SDP-a od 1999. godine, te je tijekom godina obnašala brojne vodeće funkcije u stranci.

Borzanina politička karijera započela je 2001. godine kada je izabrana u Gradsko vijeće Osijeka. Kasnije je postala predsjednica SDP-a Osijek, a 2006. godine postala je članica SDP-ovog Županijskog odbora. Od 2004. do 2008. godine obnašala je dužnost potpredsjednice SDP-ovog Nacionalnog izvršnog odbora. Godine 2008. izabrana je u Predsjedništvo SDP-a, što je funkciju koju je obnašala do 2016. godine.

Borzan je bila SDP-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Osijeka 2005., 2007. i 2008. godine. Bila je predsjednica Gradskog vijeća Osijeka od rujna 2004. do kraja svog mandata u svibnju 2005. godine, te zamjenica gradonačelnika Osijeka od ranijih izbora u ožujku 2008. do siječnja 2009. godine.

2007. godine, Borzan je izabrana u Hrvatski sabor, gdje je služila do 2013. Tijekom svog mandata u Saboru, bila je predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku od 2011. do 2013. U travnju 2012. imenovana je kao promatračica u Europskom parlamentu.

Godine 2013., Borzan je izabrana u Europski parlament kao jedna od prvih dvanaest hrvatskih članova. Ponovno je izabrana 2014. kao jedna od jedanaest hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. U Europskom parlamentu, punopravna je članica Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, te zamjenska članica Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Također je članica delegacije za odnose s Makedonijom i zamjenska članica delegacije za odnose s Crnom Gorom.

Tijekom svoje karijere, Borzan se istaknula kao snažni zagovornik prava potrošača, sigurnosti hrane i javnog zdravlja. Borila se za jednakost kvalitete proizvoda diljem EU, smanjenje otpada hrane i povećanje donacija hrane, sufinanciranje ugradnje dizala u višekatnicama, te otvaranje digitalnog tržišta za sve građane EU-a.

U listopadu 2016. godine, Borzan je imenovana predstavnicom Europskog parlamenta u Europskoj agenciji za lijekove (EMA). Njezino imenovanje došlo je u vrijeme kada je EMA bila kritizirana zbog svog rukovođenja odobrenjima lijekova te je radila na poboljšanju transparentnosti i odgovornosti.

Biljana Borzan je žena s mnogim postignućima, kako u području medicine tako i u politici. Njezina posvećenost poboljšanju života potrošača, zaštiti javnog zdravlja te promicanju jednakosti i pravednosti u EU je divna. Kao liječnica i političarka, donijela je jedinstvenu perspektivu svom radu, a njezini doprinosi Europskom parlamentu su značajni. Ona je uzor za žene u politici i pravi branitelj ljudi.